Update corona maatregelen

De afgelopen weken en nu nog begeven we ons in een zeer bizarre situatie. Niemand ontkomt eraan en iedereen wordt erdoor geraakt. Gisteren zijn de maatregelen voor de fysiotherapie aangescherpt. Ook onze bedrijven, ICL Arbeid en ICL Fysio, de bedrijven waar u patiënt/cliënt bent, hebben maatregelen getroffen om de zorg voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Vanaf vandaag moeten wij mensen zoveel mogelijk op afstand helpen. Alleen als het dringende advies van een arts is gegeven om hands on te behandelen, zullen we dit aanbieden.

 

Wat betekent dit voor u?

Onze medewerkers staan klaar om mensen te helpen. Vooral in deze lastige tijden is het belangrijk om mensen met klachten goed te begeleiden. Daarom werken onze collega's door. Onze fysiotherapeuten, fysiek begeleiders, psychosociaal trainers, arbeidsdeskundige en re-integratiecoaches werken geheel volgens de RIVM richtlijnen. Over de consulten die wij op afstand begeleiden zijn met de zorgverzekeraars afspraken gemaakt wat betreft de vergoeding door het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). We beschikken over de mogelijkheid om zowel nieuwe als bestaande cliënten en patiënten op afstand te helpen. Wij doen dit door:

  • verwijzers, patiënten en cliënten geheel vrijblijvend telefonisch te woord te staan bij vragen, 
  • als sparringspartner mee te denken,
  • intakegesprekken op afstand te voeren (fysiotherapie, fysieke training, psychosociale training of re-integratiecoaching, 
  • afspraken maken om te videobellen, 
  • thuisopdrachten door te sturen en deze op afstand te begeleiden, 
  • de voortgang in revalidatie voort te zetten,
  • video's met instructies aan te leveren voor mensen binnen een fysiotherapietraject of revalidatietraject, 
  • oefeningen op papier met instructies voor ouderen of mensen die niet beschikken over een computer binnen een fysiotherapietraject of revalidatietraject,
  • de fysieke en psychosociaal trainer, arbeidsdeskundige en re-integratiecoaches voeren de evaluatiegesprekken/voortgangsgesprekken/psychosociale gesprekken telefonisch uit. 

 

Onze ervaring van de laatste twee weken leert dat onze patiënten/cliënten het ontzettend fijn vinden en waarderen dat hun begeleiding niet stil komt te liggen, maar dat ze op afstand begeleid kunnen worden. Hier hebben zowel de patiënt als cliënt, maar ook de behandelaar baat bij, omdat op deze manier de voortgang van het hestel/de revalidatie/re-integratie kan worden gewaarborgd. 

 

Heeft u vragen over wat dit voor u betekent? Neem contact op met uw behandelaar. Onze secretaresses zijn telefonisch ook bereikbaar. 

ICL Fysio: 043-3473555

ICL Arbeid: 043-3030040

corona.jpg